Seria programów Multimedialne Pracownie Przedmiotowe

Programy z serii „Multimedialne Pracownie Przedmiotowe” to to nowoczesne i sprawdzone multimedialne materiały edukacyjne, które zostały stworzone z myślą o realizacji atrakcyjnych lekcji z wykorzystaniem tablic interaktywnych w szkole oraz komputerów i tabletów w domu. Seria wpisuje się w Katalog Wyposażenia MEN w kategorii pomoce projektowe stanowiące schematy poglądowe z akcesoriami.

Interaktywny program do laboratorium biologicznego

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe
Biologia

MPP: Biologia to obowiązkowy element każdego laboratorium w szkole podstawowej. To sprawdzone merytorycznie, interaktywne materiały na ciekawe lekcje biologii w szkole podstawowej.

Zgodne z podstawą programową zasoby zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi.

Wykorzystanie materiałów na tablice lub monitory interaktywne to jedna z najskuteczniejszych metod nauki, która pozwala z łatwością skupić uwagę i zaangażować całą klasę – szczególnie podczas zajęć praktycznych z wykorzystaniem drukarek 3D, czy innych pomocy pozyskanych z dofinansowania Laboratoria Przyszłości.

 1. Biologia jako nauka
 2. Ekologia i ochrona środowiska
 3. Budowa i funkcjonowanie komórki
 4. Chemizm życia
 5. Ewolucja życia
 6. Funkcjonowanie organizmów
 7. Królestwo roślin
 8. Królestwo zwierząt. Bezkręgowce
 9. Królestwo zwierząt. Kręgowce
 10. Organizm człowieka. Część 1
 11. Organizm człowieka. Część 2
 12. Genetyka
 13. Bakterie i wirusy
 14. Stan zdrowia i choroby
ćwiczenie dopasuj narżady - laboratorium biologiczne
model oka - laboratorium biologiczne

Uwaga! Licencja bezterminowa 
Praca z programem możliwa jest zarówno online (na 3 stanowiskach), jak i offline (na 6 urządzeniach).

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe
Chemia

MPP: Chemia to sprawdzony merytorycznie, interaktywny materiał do nauki chemii metodą projektową. Program zawiera plansze, symulacje, filmy, zadania oraz gry edukacyjne. 

Zgodne z podstawą programową zasoby zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi.

Kompetencje przyszłości można kształtować na wiele sposobów, z pewnością pomocne okażą się narzędzia umożliwiające pracę metodami aktywizującymi zawarte w programie. Są to między innymi: debata za i przeciw, interaktywne sondaże, analizy SWOT, mówiąca ściana czy gwiazda pytań. Dzięki takiemu podejściu uczniowie uczą się pracy metodą projektową, nawiązują dyskusje, zapoznają się z formami współpracy i uczą jednocześnie. 

 1. Materia
 2. Wewnętrzna budowa materii
 3. Reakcje chemiczne
 4. Gazy
 5. Roztwory wodne
 6. Kwasy
 7. Wodorotlenki
 8. Sole
 9. Węglowodory
 10. Pochodne węglowodorów
 11. Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze)

Uwaga! Licencja bezterminowa 
Praca z programem możliwa jest zarówno online (na 3 stanowiskach), jak i offline (na 6 urządzeniach).

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe
Fizyka

Szukasz sprawdzonego merytorycznie, interaktywnego materiału do nauki fizyki oraz prowadzenia eksperymentów w nowoczesnym Laboratorium Przyszłości? MPP Fizyka to doskonały pomysł na interesujące i angażujące lekcje oparte o zgodne z podstawą programową zasoby.

W programie znajdują się  zróżnicowane ćwiczenia, symulacje, filmy oraz gry edukacyjne! To w sumie blisko 600 interaktywnych ekranów, 39 lekcji, 13 gier dydaktycznych i 12 symulacji. 

Program świetnie sprawdzi się jako samodzielna pomoc podczas lekcji, jak również jako rozszerzenie zajęć praktycznych o dodatkowe informacje i metody dydaktyczne.

 1. Zjawiska cieplne
 2. Ruch drgający i fale
 3. Elektrostatyka
 4. Energia
 5. Fale elektromagnetyczne
 6. Hydrostatyka i aerostatyka
 7. Magnetyzm
 8. Ruch drgający i fale
 9. Prąd elektryczny
 10. Ruch
 11. Siły
 12. Właściwości materii
 13. Świat fizyki

Uwaga! Licencja bezterminowa 
Praca z programem możliwa jest zarówno online (na 3 stanowiskach), jak i offline (na 6 urządzeniach).

Multimedialne Pracownie Przedmiotowe
Geografia

MPP: Geografia to zestaw interaktywnych materiałów do pracy metodą projektową oraz badawczą. Uczniowie sami odkrywają  i badają różne zjawiska geograficzne zdobywając przy tym kluczowe kompetencje.

Zgodne z podstawą programową zasoby zostały wypełnione zróżnicowanymi ćwiczeniami, symulacjami, filmami oraz grami edukacyjnymi.

Program pozwala uczniom na przeprowadzanie doświadczeń i poszerzanie wiedzy między innymi przez pracę w grupach projektowych, analizę problemów badawczych oraz dyskusję podczas zajęć.  

 1. Położenie i podział administracyjny Polski
 2. Klimat Polski
 3. Rodzaje gleb w Polsce
 4. Rodzaje lasów w Polsce
 5. Rodzaje surowców mineralnych
 6. Gęstość zaludnienia, przyrost naturalny i migracje ludności
 7. Podział gospodarki na sektory
 8. Główne uprawy i zwierzęta hodowlane w Polsce
 9. Walory turystyczne Polski
 10. Różne regiony geograficzne na mapie Polski
 11. Środowisko przyrodnicze Azji
 12. Kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach
 13. Bliski Wschód – gospodarka i cechy kulturowe
 14. Klimat strefy międzyzwrotnikowej
 15. Proces pustynnienia w strefie Sahelu
 16. Rolnictwo w Afryce Zachodniej
 17. Ekologiczne skutki wylesiania Amazonii
 18. Rozwój technologii na przykładzie Doliny Krzemowej
 19. Kultura i środowisko Australii
 20. Położenie i środowisko przyrodnicze Antarktydy

Uwaga! Licencja bezterminowa 
Praca z programem możliwa jest zarówno online (na 3 stanowiskach), jak i offline (na 6 urządzeniach).

Kontakt

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy dotyczącej projektu Laboratoria Przyszłości? Nie wiesz, jakie programy wybrać dla swojej placówki? Chętnie pomożemy! Skontaktuj się ze specjalistami od nowoczesnej edukacji.