Seria programów Interaktywne Plansze Przyrodnicze

Programy z serii „Interaktywne Plansze Przyrodnicze” to wszystko, czego potrzebuje nauczyciel szkoły podstawowej, aby wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia – łatwo, skutecznie i w sposób atrakcyjny dla każdego ucznia. Seria wpisuje się w Katalog Wyposażenia MEN w kategorii pomoce projektowe stanowiące schematy poglądowe z akcesoriami.

Interaktywne Plansze Przyrodnicze
Biologia

Biologia to nie tylko schematy i trudne opisy, które trzeba zapamiętać. To także doświadczenia, eksperymenty i obserwacje, które umożliwiają zrozumienie, w jaki sposób funkcjonują organizmy, jak przebiegają pewne procesy, co wpływa na przebieg danego cyklu.

Nie zawsze jednak w szkole jest możliwość empirycznego zobrazowania tematu (długoterminowe obserwacje, brak technicznych możliwości i sprzętu).

Proponowane w programie symulacje i zastosowanie metod naukowych dają uczniom możliwość uczestniczenia w przebiegu doświadczalnych obserwacji i ułatwiają zrozumienie różnych ciekawych zjawisk zachodzących w biologicznym życiu. Innowacyjne podejście do eksperymentów oraz przeprowadzania doświadczeń w programie wpływa pozytywnie na proces nauki.

 1. Biologia jako nauka
 2. Budowa i funkcjonowanie komórki
 3. Chemizm życia
 4. Bakterie, wirusy, protisty i grzyby
 5. Królestwo roślin
 6. Królestwo zwierząt
 7. Organizm człowieka
 8. Genetyka
 9. Ekologia
 10. Ochrona środowiska

Uwaga! Licencja bezterminowa 
Praca z programem możliwa jest zarówno online (na 3 stanowiskach), jak i offline (na 6 urządzeniach).

Interaktywne Plansze Przyrodnicze
Chemia

Program IPP Chemia zawiera mnóstwo ciekawych doświadczeń, badań i obserwacji, które można przeprowadzić z uczniami w klasie dzięki interaktywnym zasobom bez konieczności posiadania specjalistycznego sprzętu.

W programie znajdują się interaktywne plansze (np. układ okresowy pierwiastków), trójwymiarowe modele cząsteczek, filmy przedstawiające reakcje chemiczne oraz liczne symulacje, podczas których można zaobserwować w jaki sposób zmiana warunków wpływa na przebieg i wynik danego doświadczenia. Program pozwala na łatwe opracowanie i wyjaśnienie, trudnych do wytłumaczenia w tradycyjnych podręcznikach treści.

 1. Materia
 2. Wewnętrzna budowa materii
 3. Reakcje chemiczne
 4. Gazy
 5. Roztwory wodne
 6. Wodorotlenki i kwasy
 7. Sole
 8. Węglowodory
 9. Pochodne węglowodorów
 10. Organiczne związki chemiczne o znaczeniu biologicznym (białka, cukry, tłuszcze)

Uwaga! Licencja bezterminowa 
Praca z programem możliwa jest zarówno online (na 3 stanowiskach), jak i offline (na 6 urządzeniach).

Interaktywne Plansze Przyrodnicze
Fizyka

Przejrzyście zaprezentowane zagadnienia tematyczne w czytelny sposób łączące definicje, wzory, schematy i wykresy fizyczne? Tak, to możliwe!

Program IPP Fizyka łatwo i w atrakcyjny sposób przedstawia nawet najtrudniejsze tematy z dziedziny fizyki. Kilkadziesiąt zadań i zagadnień z przykładowymi obliczeniami krok po kroku. Szczegółowe ilustracje i fotografie przykładów fizyki w życiu codziennym. Eksperymenty, animacje i filmy przedstawiające zjawiska fizyczne. To wszystko pozwala na zaangażowanie i aktywizację całej klasy podczas lekcji. 

 1. Ruch
 2. Siły
 3. Energia
 4. Zjawiska cieplne
 5. Właściwości materii
 6. Hydrostatyka i aerostatyka
 7. Elektrostatyka
 8. Prąd elektryczny
 9. Magnetyzm
 10. Ruch drgający i fale
 11. Optyka
 12. Fale elektromagnetyczne
 13. Świat fizyki

Uwaga! Licencja bezterminowa 
Praca z programem możliwa jest zarówno online (na 3 stanowiskach), jak i offline (na 6 urządzeniach).

Interaktywne Plansze Przyrodnicze
Geografia

IPP Geografia to nowe podejście do nauki geografii w szkole podstawowej. Nawet najtrudniejsze zagadnienia nie będą już więcej problemem dzięki interaktywnym zasobom, ciekawym filmom, animacjom i prezentacjom zdjęć obrazujących różnorodne zjawiska.

W programie przestawione zostały krajobrazy Polski i świata, w tym charakterystyczne dla nich zwierzęta i roślinność, naturalne procesy przyrodnicze i zjawiska pogodowe wyjaśniające przyczyny i skutki ich występowania (np. tornada, cyklony tropikalne, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi i tsunami). Prawie 100 interaktywnych map oraz kilkadziesiąt prezentacji zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej, fizycznej i politycznej wraz z danymi statystycznymi i wykresami.  Dodatkowo program zawiera interaktywne, trójwymiarowe grafiki ułatwiające postrzeganie zależności przestrzennych, na przykład rozpoznawanie form ukształtowania terenu, określanie współrzędnych geograficznych, ruch Ziemi.

 1. Mapa Polski
 2. Krajobrazy Polski
 3. Lądy i oceany na Ziemi
 4. Krajobrazy świata
 5. Ruchy Ziemi
 6. Współrzędne geograficzne
 7. Geografia Europy
 8. Sąsiedzi Polski
 9. Środowisko przyrodnicze Polski
 10. Społeczeństwo i gospodarka Polski
 11. Relacje między elementami środowiska geograficznego
 12. Mój region i „mała ojczyzna”
 13. Azja
 14. Afryka
 15. Ameryka Północna i Południowa
 16. Australia i Oceania
 17. Obszary okołobiegunowe

Uwaga! Licencja bezterminowa 
Praca z programem możliwa jest zarówno online (na 3 stanowiskach), jak i offline (na 6 urządzeniach).

Kontakt

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy dotyczącej projektu Laboratoria Przyszłości? Nie wiesz, jakie programy wybrać dla swojej placówki? Chętnie pomożemy! Skontaktuj się ze specjalistami od nowoczesnej edukacji.